................................................................................................

Piotr Trojniel
mgr inż. architekt


UWAGA: od listopada 2011 funkcjonuje strona  www.piotr.trojniel.star-kom.pl
.
Zapraszam do korzystania z nowej, aktualniejszej strony prezentującej moje PORTFOLIO

.
Piotr Trojniel

.
--------------------------------------------------------------------------
asystent w Zakładzie Architektury Kultur Lokalnych
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
www.wa.pb.edu.pl

współpracuję z biurem projektowym ARCH-DOM w Białej Podlaskiej
www.archdom.eu

email: ptrojniel@wp.pl
--------------------------------------------------------------------------

AWF .....................
P R O J E K T Y  

PWSZ
.................... P R O J E K T Y   Z R E A L I Z O W A N E

ZGODA................... K O N K U R S Y

-------------------------------------------------------------------------

dyplom .................. P R O J E K T   D Y P L O M O W Y


wystawa1 ......... Wystawa autorska, XXX-lecie Wydziału Architektury PB

-------------------------------------------------------------------------
LINKI 
-------------------------------------------------------------------------
copyright by Piotr Trojniel 2008                                                                                                       NVU 1.0 PL